Chcemy pomagać i wiemy jak to robić!

Zadania PKPS:

- świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Przemyśla,
- wydawanie żywności w ramach programu PEAD,
- prowadzenie magazynu darów rzeczowych,
- organizowanie imprez charytatywnych i widowisk dla dzieci,
- poradnictwo prawne,

Podstawową funkcją PKPS jest świadczenie usług opiekuńczych w domu. Na zlecenie pracownika socjalnego MOPS wysyła do domów opiekunki społeczne, które pomagają ludziom chorym, starym, niedołężnym i samotnym. Te usługi są odpłatne, a cena za godzinę pracy opiekunki uzależniona jest od dochodu osoby korzystającej z opieki.

PKPS wydaje również raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby odzież osobom potrzebującym. Informacja o terminie wydawania umieszczona jest na tablicy ogłoszeń i w oknie siedziby PKPS. Organizacja wydaje również okolicznościowe, świąteczne paczki dla swoich podopiecznych.