Informacja o zakończeniu projektu pn. "Nie jesteście Sami! Jesteśmy z Wami!"

Realizacja projektu pt. "Nie jesteście Sami! Jesteśmy z Wami!" realizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej/ Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”, Priorytet VIII Integracja społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została zakończona z dniem 31.12.2023 r. Realizacja projektu zapewni trwałość rezultatów realizowanego przez nas projektu w ramach którego została utworzona nowa w Przemyślu Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego ponieważ wynikają one ściśle z realizowanych zadań statutowych. Realizacja możliwa jest dzięki personelowi działającemu w ZO PKPS oraz przy pomocy wspierających nasze Stowarzyszenie wolontariuszy.  

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej/ Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić trwałość utworzonej Wypożyczalni po zakończeniu realizacji projektu co najmniej do 31.12.2025r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej/ Polski Komitet Pomocy Społecznej do świadczenia usług.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że nasza instytucja w trybie ciągłym jest w stałej gotowości i realizuje usługi związane z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.


Wypożyczalnia Sprzętu funkcjonuje przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu i czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.


Biuro, w którym składa się dokumentację rekrutacyjną znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 23 w Przemyślu, jest czynne od 8:00-16:00.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu.