Pomoc Ukrainie

Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się w dniu 24 lutego b.r. o godz. 3.45, pierwsze pociągi  z osobami opuszczającymi Ukrainę z obawy o życie i zdrowie zaczęły docierać do przejść  granicznych  naszego województwa już 25 lutego z samego rana.

ZO PKPS  w Przemyślu podjął  natychmiastowe działania, czynnie angażując się w bieżącą pomoc w oparciu o zaangażowanie pracowników i wolontariuszy.

W celu ułatwienia kontaktów z Obywatelami Ukrainy wśród wolontariuszy znalazły się osoby posługujące się językiem ukraińskim.

 

Działania podjęte przez organizację:

 

Dworzec PKP – wydawanie gorących posiłków i kanapek osobom bezpośrednio przyjeżdżającym  z Ukrainy. Posiłki przygotowywane były w biurze organizacji oraz dostarczane przez osoby współpracujące z Naszą organizacją.

 

Punkty tymczasowego  pobytu zorganizowane w placówkach szkolnych - w  salach  gimnastycznych i innych udostępnionych pomieszczeniach odbywały się całodobowe dyżury wolontariuszy, zapewniono pomoc w segregowaniu  odzieży oraz przygotowywaniu posiłków, a także opiekuńczą i animacyjną  pomoc prowadzoną na rzecz dzieci.

 

Zbiórki odzieży i żywności oraz wszystkich produktów niezbędnych obywatelom Ukrainy.

 

Z wykorzystaniem osobistych kontaktów  udało się  nawiązać współpracę  z zagranicznymi ofiarodawcami z Palermo oraz zorganizować bezpłatny transport.

 

W magazynie PKPS w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 we współpracy z Prezydentem Miasta Przemyśla zorganizowano punkt odbioru pomocy materialnej i  żywnościowej dla uchodźców zamieszkałych czasowo na terenie miasta Przemyśla u przemyskich rodzin.   

 

Udział w pomocy informacyjnej  dotyczącej  alokacji miejsc  w obrębie  miasta, powiatu, województwa i kraju.

 

Bardzo znaczącą pomoc w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb uchodźców stanowi pomoc przekazana przez naszą partnerską organizację z Francji SECOURS POPULAIRE FRANCAIS.

 

 

Z przekazanych środków finansowych do punktów pomocy zostały zakupione następujące sprzęty:

- Centrum Humanitarne przy ul. Lwowskiej 36: 4 lodówki, 5 pralek, 5 suszarek, 4 komplety wózków do sprzątania oraz opłacona usługa deratyzacji i dezynfekcji;

- Szkoła Podstawowa nr 11: 1 pralka, 1 suszarka;

- Szkoła Podstawowa nr 5: 1 pralka , 1 suszarka;

- Szkoła Podstawowa nr 14: 1 pralka, 1 suszarka;

- I Liceum Ogólnokształcące: 1 lodówka; 

- II Liceum Ogólnokształcące: 1 pralka, 1 suszarka;

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: 1 zamrażarka.

Ponadto zakupione zostały paczki żywnościowe i paczki z artykułami chemicznymi.

Obecnie na bieżąco obserwujemy rozwój sytuacji i jesteśmy gotowi do działań w odpowiedzi na nieustannie pojawiające się potrzeby.