Prezes PKPS Pani Anna Ekiert Honorowym Strażnikiem Miejskim

Kapituła Straży Miejskiej w Przemyślu wybrała Panią Annę Ekiert Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Honorowym Strażnikiem Miejskim, za długoletnią współpracę, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Pani Anna Ekiert Prezes PKPS Honorowym Strażnikiem Miejskim
©2022 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu