W dniu 5 maja 2021 biuro będzie czynne od godz. 6:30 do 16:00 z uwagi na konieczność umożliwienia złożenia ofert w odpwowiedzi na zgłoszenie nr 2021-21269-44830.
©2022 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu