Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Kacpra Jadczak, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iodo-pkps@pkps.org.pl
©2022 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu