Image

Aktualności

Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, iż udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie pt. "Bliżej Bliskich" realizowanym w ramach Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

...
©2018 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu