Zarząd Okręgowy PKPS w Przemyślu

Chcemy pomagać i wiemy jak to robić!

Nasze usługi

Usługi opiekuńcze

Działalność chartytatywna

Programy pomocowe

Nasze ostatnie działania

plakat_pkps_najnowszy3.jpg
©2018 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu